1. REGULAMIN
Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

REGULAMIN

REGULAMIN

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu St. Bruno****.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także w każdym pokoju hotelowym.

§ 2

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 3

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. W przypadku chęci skrócenia pobytu, informacja musi zostać zgłoszona w recepcji hotelowej do godziny 12:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą. Opłata za skrócenie zostanie naliczona zgodnie z warunkami dokonanej rezerwacji.

4. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 12:00 w dniu wyjazdu recepcja może naliczyć opłatę za co najmniej pół doby wynajmu pokoju hotelowego według obowiązującej w danym dniu ceny dnia.

§ 4

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił  należną za pobyt opłatę.

2. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00 tego samego dnia. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających w gośćmi w Hotelu.

3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu  rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

§ 5

1.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa; bezpieczeństwo pobytu; w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu; profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu; sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tyko wówczas gdy wyrazi takie życzenie; sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności

§ 6

1. Na życzenie Gościa hotel świadczy następujące usługi: a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą; b) budzenie o określonej godzinie; c) przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Gość winien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 8

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 9

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.

3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób lub zwierząt które z nim przebywają. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe bądź wystawienia faktury na przelew na kwotę pokrywającą szkody.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących  wyposażenia pokoju.

5. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Za naruszenie zakazu palenia, w tym papierosów elektronicznych, gość będzie obciążony kwotą 100 EURO.

6. Za zgubienie karty hotelowej (klucz) Gość zostanie obciążony kwotą 20 zł.

7. W przypadku złamania regulaminu Hotel może odmówić świadczenia usług. Taka osoba jest zobligowana do niezwłocznego podporządkowania się zaleceniom Hotelu, zapłaty za usługi, z których skorzystała, zapłaty za uszkodzenia i opuszczenia Hotelu.

8. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 10 lat muszą przebywać pod stałą opieką i nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

§ 9

1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne lub społeczne.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, jeśli pozostawiony został w innym miejscu niż hotelowy parking wewnętrzny.

§ 10

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

4.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

§ 11

1. Kapcie hotelowe dostępne są w pokojach o podwyższonym standardzie oraz na życzenie.

 

Dyrekcja Hotelu

 

newsletter
...................................................................................................................................
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij